Pages

Friday, October 28, 2016

Jual distributor agen grosir kartu perdana as - AGEN PULSAKU | Tokopedia

Jual distributor agen grosir kartu perdana as - AGEN PULSAKU | Tokopedia: Jual distributor agen grosir kartu perdana as, perdana telkomsel murah dengan harga Rp 14.250 dari toko online AGEN PULSAKU, Kuningan. Cari produk nomor perdana & voucher lainnya di Tokopedia. Jual beli online aman dan nyaman hanya di Tokopedia.

Tuesday, October 25, 2016

Pembuka acara persi sunda

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Langkung tipayun, puja urang sanggakeun kanu maha kawasa, puji kanu maha suci, sukur ka Allah Anu Maha Ghofur. Numana manteuna parantos maparin Ni’mat ka urang sadaya, sahingga urang sadaya tiasa pateupung lawung paamprok jonghok dina ieu kaseumpeutan.

Sholawat sinareung salam mugia kakocorkeun ka panutan sadaya alam, anu parantos ngeumban tugas ti gusti Alloh pikeun nyandak pituduh Al-Qur’an sareung nyandak agama anu hak nyaeta kanjeung nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sohabatna, tabi’in tabi’atna, anu miconto tur nuladan kana tapak lacak manteuna ti kawit dugika ayeuna.

Anu dipihormat bapa kapala sakola, anu di piati Ibu miwah bapa Guru, oge anu di tungu-tungu rerencangan sadaya.

Ngadeugna sim kuring dina dangeut ayeuna, taya sanes seuja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang. Kitu oge bari jeung di gedeng kendang gede pakauman, dag-dig-dug rasana ati, rumasa simkuring mah taya kabisa, sanggeum paripaos tea mah etang-etang lauk buruk milu mijah. Boa catur ge nu tanpa bukur, ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeun.

Nanging sanaos suwung ku pangaweuruh suda ku pangabisa simkuring baris nyobi ngaguar tema ieu biantara anu unina ‘NGAJAGA KAENDAHAN LEUMBUR’

Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana di bareungan ngajadikeun urang buetah cicing didinya. Di leumbur matuh banjar karang pamidangan teumpat ngiuhan tina hujan, teumpat niis lamun beurang, reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah, numuwuhkeun pare nu bisa kepeutik hasilna kaala buahna.

Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang teuteup di jaga kaendahanna teu di ruksak ku leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tingal di kota-kota tos seusah meundakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu meugah neupika teu meurhatikeun bahayana.

Mangpang meumpeung hirup di leumbur anu asri asih keneh, hayu urang jaga sing teuteup kieu rongkongna sora bangkong reangna sora jangkrik jeung recitna sora tonggeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun.

Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar, nyaah, jeung miara eunya-eunya, teu jorok ka leumbur sorangan, miceun runtah dina teumpatna, kai teu di tuar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpang-meumpeung urang hirup ayeuna, yu urang jaga leumbur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang, keur urang, jeung anu urang.

Sakitu anu kapihatur, nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran’

Ngalamun mubuy bakakak

Mawa dahan tina tulang

Mun leumbur tuluy di ruksak

Musibah datang, kaendahan oge ilang

Mung sakitu anu kapihatur, manawi bahan katampi. Hapunteun sanes bade ngabejaan bulu tuur, atanapi mamatahan ngojay ka meuri. Ieumah mungguhing ka jurung ku identitas salaku nonoman sunda. Sasieureun sabeunyeureun mah ngiring nyumbang saran. Amit mungkur, hapunteun sakali deui boh bilih aya basa anu kirang meureunah sumarambah kana manah, sareung matak  nyeuleukit kana ati.

Sabeulah di Banjar

Di remetkeun duanana

Pamugi Alloh ngaganjar

Nyalameutkeun sadayana.

Bubuka acara

Assalamualaikum wr wb.
Langkung tipayun anu kusimkuring dipikahormat al'mukarom..(Nami tokoh)
anu sami-sami linggih kana iye riungan,anu kusimkuring dihormat
Sareng di mulyaken,pamudah-
Mudahan oge dimulyaken ku allah
Swt..

Oge ka para sesepuh tokoh agama
Tokoh masarakat,tokoh adat,aparatur pemerintah tisipil waima militerna,anu sami hadir kina iye tempat mungguh allah swt,anu teu tiasa kusimkuring desebatken nami satu persatuna
Tapi teu ngirangan rasa ta'dzim kuring ka mantena...

Oge teu hilap kapara bapa ibu sakalian,nu ti palih kalerna,nutipalih wetan,nutipalih kulon sareng nutipalih kidulna Ana parantos laksana hadir kana iye riungan,anu kusimkuring dipikahormat sareng dimulyaken Pamudah-mudahan oge di mulyaken ku allah swt..amin..!!!

Pertama-tama hayu urang sadayana panjatken puji syukur Kehadirat allah swt anau mana mantena parantos ngairodah wabil khusus ka pribados umumna nyaeta ka urang sadayana

Anu alhadililah urang sadayana
Parantos dipasihan panjang umur
Otak anu sehat,rizki anu padat diwuwuh rahmat sinareng magfiroh nalika sakarat jaga ke dipoe kiamat.

alhamdulilah urang sadayana parantos dipasihan kani'matan Ku allah swt,anu diantawisna ni'mat anu kacida pohara agengna Nyaeta ni'mat iman sinareng islam

Berkat ni'matna iye urang sadayana parantos tiasa dina iye riungan riung menpulung diharepen panggung,ngemprak dihamparan samak,kumpul ngariung bongkok ngaronyok,patepung laung sareng
Nu make tiung,patepang wajah sareng numake kopiyah,pamprok jonghok sareng numake androk.
Alhamdulilah hirobbil alamain.!!!

Solawat sinareng salam hayu urang sadayana curahken/limpahken ka junjunan urang nyaeta habibana wanabiana wamaulana muhammad saw..

Gulur ningcatur tisimkuring kapara
Dulur,anu akur jeng batur,anu akur sadapur,akur sakasur,sareng akur salembur,ciga ga'ak jengtikukur ayana pada diluhur tara silih bentur...

Anggapkenmah regepken tisimkuring mere pepeling pamudah-mudahan masing dihampura ku allah numaha gopur Kalayan jadi ganjaran ngaguluyur
Jaga ke di poe kubur..

Bubuka ning carita tisimkuring ka para hadirin sadaya tua atau pun muda,anu parantos laksana hadir kana tempat anu mulya mungguh allah,mudah-mudahan urang sadayana masing dihamfura dosa ku allah subhanahu wataala,kalayan di jauhken tina siksa akhirna malah mandar di asupken kasawarga..amin..!!!

Sete acana simkuring nyariosken anu bade dibabar,simkuring nyuhunken di hapunten tisamudaya kalepata sareng kakirangana,tina kecap rengkah polah,bilih cariosan kuring mantak teu ngenah cumeletit kana ati sumarambah kana bayah,ngabelentrang kana tarang
Ngabeletrek kana kelek,ngabeletrik kanu kercalik,bilih nendag kanuker dagang,bilih nyinggung kanu make tiung,bilih nyepak kanu ker ngadangkak,ngagetrok kanu make anrok..simkuring nyunken dihafura kumah bu pa...?

Alhamdulilah caang bulan tanggal 14 balungbang timurjalanan gede
Sasapuan sien jadi gagantar kakait
Jaga ke di poe kiamat.

sareng kapara sesepuh
Simkuring nyuhunken pangleresken bilih aya nusalah cariosan uraiana,kumargi simkuringmah masih mubtadi..
Nyaeta jalmi anu nyandak kana saetik-etikna elmu sareng tacan kawasa nasaurken masah sareng ngadegen dalil.

Benten umpami sareng kiyai atanapi jalmi alim mah nyaeta ta'rif na th,man kasirol ilmi walam yakdir ala taswiril masalati waiqomati dalil. Hartosna:jalmi anu seer elmuna sareng kawasa nasahurken masalah sareng ngadegen dalil..

Hadirin kaumuslimin rahimakumulallah.

nangtungna atanapi ngadegna simkuring dina iye riungan sanes sugih kupangarti jembar kupanalar Perteng timu carita pertek kuilmu mantek..mun cek paribahasanamah lauk buruk milu mijah pepetek milu kakejek.. Isinamah asa dimana para hadirin, Kumargi asa tacan pantes kikiyean Masih kosong elmuna tacan aya pangarti...

Kata kata

Jalma jadi pajabat,jalma ngagaduhan pangkat moal lila,moal lila sing inget pangarti anu jadi kagagahan kapangkatan Anu dipiwegah kabeh elas eweh paidahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeng katakwa'an kanu kawasa

Ulah waka ngenah hate dumeh manusa disebut mulya. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulya.. Jalma anu disebut milya th jelma anu ges bisa ngagunaken akal pikiran pamudi rasa jeng prasaana di jalan allah swt..

Segitu aja sobat pegel ngetiknya.
Dan sobat tinggal susun saja mana yang akan digunakan sebagai muqodimah acara..

Kenging ticianjur..punten umpami kata-katana aya kirang anu kaharti

Friday, October 14, 2016

Jual kacamata lipat flexible barang import - AGEN PULSAKU | Tokopedia

Jual kacamata lipat flexible barang import - AGEN PULSAKU | Tokopedia: Jual kacamata lipat flexible barang import, Mini dan Unik dengan harga Rp 210.000 dari toko online AGEN PULSAKU, Kuningan. Cari produk kacamata lainnya di Tokopedia. Jual beli online aman dan nyaman hanya di Tokopedia.